LDPE/LLDPE Machine: 2 Pcs (Bangladesh)
PP Machine: 1 Pcs (Bangladesh)
Flexographic Machine : 1 Pcs (Taiwan)
Side sealing Machine: 1 Pcs Taiwan
Bottom Cutting Machine: 1 PcsTaiwan